Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
USA
Xuất hiện:
19 Tháng sáu 2018
Châm ngôn
World Leader
Giới thiệu về
We want Americans to join our clan to find teammates, games, and help build up our AOE community!
Trang web
Xếp hạng của Team
USA Community Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[USA]Discern Người lập Team 19 Tháng sáu 2018 1 phút trước
[USA]Spring Team Captain 18 Tháng bảy 2018 8 Tháng mười 2018 - 12:23 am
[USA]SisterRespecter Team Captain 26 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 8:25 am
[USA]Daniell_ Team Captain 15 Tháng mười 2018 Hôm qua, 11:20 pm
[USA]ArtOfTheTroll Team Captain 6 Tháng bảy 2018 14 Tháng mười 2018 - 2:37 am
[USA]SirGibson Thành viên 8 Tháng tám 2018 8 Tháng mười 2018 - 10:52 pm
[USA]__Trump__ Thành viên 29 Tháng bảy 2018 12 Tháng chín 2018 - 3:48 pm
[USA]we3kings Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Online ngay!
[USA]Wrath_27 Thành viên 4 Tháng tám 2018 10 Tháng mười 2018 - 11:54 pm
[USA]SilverHawk Thành viên 25 Tháng bảy 2018 Online ngay!
[USA]wienerhammer Thành viên 22 Tháng tám 2018 Hôm qua, 7:14 pm
[USA]sheldosd77 Thành viên 11 Tháng tám 2018 Hôm qua, 7:10 am
[USA]Superfluous Thành viên 6 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 8:26 am
[USA]Sivadkaz Thành viên 19 Tháng tám 2018 Hôm qua, 8:16 pm
[USA]Snowshawnskate Thành viên 19 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 4:45 pm
[USA]Skidog2020 Thành viên 30 Tháng tám 2018 6 Tháng mười 2018 - 4:48 pm
[USA]TheBoothman Thành viên 19 Tháng tám 2018 8 Tháng mười 2018 - 4:56 am
[USA]DockBlocker Thành viên 18 Tháng tám 2018 14 Tháng mười 2018 - 10:06 pm
[USA]Outpost_Malone Thành viên 12 Tháng tám 2018 9 Tháng mười 2018 - 6:00 pm
[USA]soja669 Thành viên 26 Tháng tám 2018 3 Tháng chín 2018 - 3:47 am
[USA]RedFox_ Thành viên 8 Tháng tám 2018 23 Tháng chín 2018 - 3:02 am
[USA]KnightMayor93 Thành viên 13 Tháng tám 2018 Hôm nay, 3:36 am
[USA]Baryon Thành viên 21 Tháng bảy 2018 8 Tháng chín 2018 - 6:30 pm
[USA]HerrKommissar Thành viên 31 Tháng tám 2018 14 Tháng mười 2018 - 8:02 pm
[USA]Sgt_Peppers_ Thành viên 1 Tháng mười 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]bullmeister Thành viên 7 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 2:02 am
[USA]Krzy_Doug Thành viên 20 Tháng tám 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]bad_hombre Thành viên 20 Tháng chín 2018 8 Tháng mười 2018 - 4:36 am
[USA]Jacobs Thành viên 24 Tháng bảy 2018 29 Tháng chín 2018 - 11:43 pm
[USA]Uhtredshield Thành viên 26 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 4:58 am
[USA]AlphaAndOmega Thành viên 25 Tháng bảy 2018 14 Tháng mười 2018 - 3:32 am
[USA]BRIAN___ Thành viên 4 Tháng tám 2018 19 Tháng chín 2018 - 4:13 am
[USA]Lunch_ Thành viên 17 Tháng chín 2018 24 Tháng chín 2018 - 4:11 am
[USA]IamKilroy Thành viên 23 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 5:44 am
[USA]BMyers_ Thành viên 23 Tháng chín 2018 Hôm nay, 5:27 pm
[USA]Sgthrawn Thành viên 27 Tháng chín 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]_Locke Thành viên 24 Tháng bảy 2018 15 Tháng mười 2018 - 6:02 am
[USA]StSnoopy Thành viên 4 Tháng tám 2018 Hôm qua, 2:43 am
[USA]Potroast Thành viên 7 Tháng tám 2018 Hôm qua, 4:01 am
[USA]_Angrenost_ Thành viên 13 Tháng tám 2018 13 Tháng tám 2018 - 3:13 pm
[USA]roth8277 Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 7:52 am
[USA]Willis_35 Thành viên 17 Tháng tám 2018 Hôm qua, 2:09 am
[USA]Tocaraca Thành viên 24 Tháng bảy 2018 2 Tháng chín 2018 - 9:57 pm
[USA]Jomenall Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 3:27 am
[USA]The_American Thành viên 22 Tháng tám 2018 Hôm qua, 8:35 am
[USA]Memorium64 Thành viên 25 Tháng chín 2018 Hôm qua, 4:07 am
[USA]Tuang Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm nay, 6:30 am
[USA]realmadridsucks Thành viên 29 Tháng tám 2018 Hôm qua, 4:05 pm
[USA]silver_smurfer Thành viên 15 Tháng mười 2018 Hôm nay, 12:25 pm
[USA]o_PYRO_o Thành viên 17 Tháng tám 2018 16 Tháng mười 2018 - 3:50 am
[USA]_MilenKo Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 10:09 pm