Thông tin
Người sáng lập
đánh dấu
USA
Xuất hiện:
19 Tháng sáu 2018
Châm ngôn
World Leader
Giới thiệu về
We want Americans to join our clan to find teammates, games, and help build up our AOE community!
Trang web
Xếp hạng của Team
USA Website của Team

Đội hình Team

Game ThủXếp hạnNgày tham giaLần cuối Online
[USA]Discern Người lập Team 19 Tháng sáu 2018 Hôm qua, 10:52 pm
[USA]Spring Team Captain 18 Tháng bảy 2018 45 phút trước
[USA]RAY Team Captain 26 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 9:20 am
[USA]ArtOfTheTroll Team Captain 6 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]Superfluous Thành viên 6 Tháng bảy 2018 9 Tháng tám 2018 - 6:14 am
[USA]SirGibson Thành viên 8 Tháng tám 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]SilverHawk Thành viên 25 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 8:29 pm
[USA]Wrath_27 Thành viên 4 Tháng tám 2018 Online ngay!
[USA]we3kings Thành viên 21 Tháng bảy 2018 14 Tháng tám 2018 - 3:19 am
[USA]_Scotty Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]__Trump__ Thành viên 29 Tháng bảy 2018 29 Tháng bảy 2018 - 2:02 am
[USA]Snowshawnskate Thành viên 19 Tháng bảy 2018 Online ngay!
[USA]bullmeister Thành viên 7 Tháng bảy 2018 12 Tháng tám 2018 - 7:10 pm
[USA]Baryon Thành viên 21 Tháng bảy 2018 14 Tháng tám 2018 - 3:17 am
[USA]KnightMayor93 Thành viên 13 Tháng tám 2018 Hôm qua, 6:50 am
[USA]RedFox_ Thành viên 8 Tháng tám 2018 Hôm qua, 1:56 am
[USA]sheldosd77 Thành viên 11 Tháng tám 2018 Hôm qua, 7:52 am
[USA]roth8277 Thành viên 21 Tháng bảy 2018 30 Tháng bảy 2018 - 6:27 am
[USA]Tocaraca Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 1:00 am
[USA]_MilenKo Thành viên 21 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 11:55 pm
[USA]StSnoopy Thành viên 4 Tháng tám 2018 Hôm qua, 3:37 am
[USA]_Locke Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 6:52 pm
[USA]IamKilroy Thành viên 23 Tháng bảy 2018 53 phút trước
[USA]BRIAN___ Thành viên 4 Tháng tám 2018 Hôm qua, 10:26 pm
[USA]AlphaAndOmega Thành viên 25 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 5:56 am
[USA]Uhtredshield Thành viên 26 Tháng bảy 2018 14 Tháng tám 2018 - 4:22 pm
[USA]Jacobs Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 7:31 pm
[USA]Potroast Thành viên 7 Tháng tám 2018 10 Tháng tám 2018 - 1:02 am
[USA]_Angrenost_ Thành viên 13 Tháng tám 2018 13 Tháng tám 2018 - 3:13 pm
[USA]MiniMog Thành viên 7 Tháng tám 2018 Đã online đượcRM/DM - Medieval Siege
[USA]Troy Thành viên 13 Tháng tám 2018 Hôm qua, 4:51 am
[USA]Tuang Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 8:33 am
[USA]Jomenall Thành viên 24 Tháng bảy 2018 Hôm qua, 5:12 pm
[USA]Outpost_Malone Thành viên 12 Tháng tám 2018 Hôm qua, 5:10 am